Stowarzyszenie

Symultana.org prowadzona jest przez:

Stowarzyszenie Primus Inter Pares
KRS 0000064833
NIP 542-26-85-098
REGON 05197156341

 

Opis działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Primus Inter Pares powstało w 1999 roku i w pierwotnej formie funkcjonowało jako Akademickie Centrum Nauki, Kultury i Sztuki „Forum”. W 2001 roku zmieniono nazwę stowarzyszenia na „Primus Inter Pares”. Zalążkiem jej działania była organizacja konkursu na najlepszego studenta w sześciu podlaskich szkołach wyższych. Aktywność organizacji doprowadziła w 2001 roku do rozszerzenia zakresu działania na skalę krajową i corocznej organizacji konkursu na najlepszego studenta w Polsce, co trwa po dzień dzisiejszy, jako program dla uzdolnionej młodzieży akademickiej „Talent Roku”. Działalność ponad podziałami zapewniła włączenie się w pomoc oraz udzielenie patronatu stowarzyszeniu przez najwyższych urzędników państwowych, tj. Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrów (Nauki, Edukacji, Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Pracy), Prezydentów miast wojewódzkich oraz Wojewodów i Marszałków Województw. Ułatwiło to organizowanie finałów wojewódzkich, w których uczestniczyli najlepsi studenci oraz pracodawcy i najważniejsi notable. Natomiast na szczeblu ogólnopolskim organizowane były finały min. w Pałacu Prezydenckim, Belwederze Prezydenckim, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Gospodarki i Pracy, z uczestnictwem najlepszych żaków w Polsce oraz ogólnopolskich firm przyjmujących zdolną młodzież na praktyki i do pierwszej pracy. Trzykrotnie Stowarzyszenie ufundowało najlepszemu studentowi w Polsce samochód, jako nagrodę główną. W skład Komisji konkursowej wybierającej utalentowanych żaków wchodzą osoby publiczne i powszechnie znane, min. prof. Jan Miodek, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Dariusz Rosati, Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz i wielu innych.

 

W 2002 roku Stowarzyszenie Primus Inter Pares zorganizowało także konkurs na najlepszego studenta na Uniwersytecie w Pekinie (pod patronatem polskiego Ministerstwa Edukacji), gdzie przedstawiciele stowarzyszenia przekazali dyplomy i nagrody rzeczowe chińskim studentom władającym językiem polskim.

 

Od 2007 roku stowarzyszenie bezpłatnie przeprowadza szkolenia z komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania projektami dla współpracujących organizacji studenckich.

 

W 2007 i w 2008 roku stowarzyszenie wydało drukowany katalog „Eurofakty” i „Primus Inter Pares”, gdzie prezentowani byli zdolni studenci i firmy przyjmujące ich na praktyki i staże.

 

W celu ułatwiania zdolnym żakom rozwoju indywidualnego i zdobycia pierwszej pracy w 2007 roku stowarzyszenie rozpoczęło organizację programu „Firma Roku Primus Inter Pares”, nawiązując szersze kontakty z firmami, które inwestują w kapitał ludzki. Program w 2009 organizowany był już po raz trzeci.

Pod koniec 2008 roku opracowano projekt „Symultana – inwestowanie w pomysły na biznes”. Symultana miała być platformą internetową kojarzącą przedsiębiorców posiadających potencjał finansowy, który umożliwiłby wdrożenie i rozwój biznesowych pomysłów zdolnej młodzieży, wyróżnionej w programie „Talent Roku”. Ze względu na wysokie szacowane koszty realizacji „Symultany” projekt nie został wdrożony. Stowarzyszenie Primus Inter Pares w 2009 roku przeformułowało projekt „Symultana” na platformę internetową ułatwiającą inwestowanie w innowacyjne MŚP, przeprowadzając jednocześnie badania w grupie potencjalnych beneficjentów (użytkowników platformy), identyfikując wysoką potrzebę jej wdrożenia.. Wykorzystując możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stowarzyszenie wykorzystuje możliwe środki unijne na kompleksowy rozwój "Symultany", a tym samym osiągnięcie zamierzeń  projektu, czyli ułatwiania wdrażania innowacyjnych pomysłów przez przedsiębiorców.

 

 

Misja Stowarzyszenia

 

Misją Stowarzyszenia Primus Inter Pares jest wspieranie przedsiębiorczości i talentów oraz aranżowanie inwestowania w kapitał ludzki i innowacje. Organizacja konkursu na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Uniwersytecie w Pekinie, trzykrotne ufundowanie samochodu dla zwycięzców Primus Inter Pares, Firma Roku Primus Inter Pares, Solidna Marka Primus Inter Pares, bezpłatne szkolenia dla studentów, organizacja staży i praktyk, kojarzenie przedsiębiorców z inwestorami o prywatnej strukturze kapitału, to tylko wybrane przedsięwzięcia, w które angażuje się Stowarzyszenie Primus Inter Pares działające ponad podziałami od 1999 roku.