Zainwestuję » Arabian Capital. Pozyczki 100% lub Join-Venture. Pozyczki 1OO% .Krótkie do...

Oferujemy fundusze kapitałowe dla startupów na wczesnym etapie.
Nasze fundusze kapitałowe wynoszą zazwyczaj od 2 mln USD do 800 mln USD.
Dążymy do startupów z dowodem koncepcji, które mają ambicje i potencjał,
aby stać się liderami rynku na swoich rynkach.


Jesteśmy cierpliwym inwestorem (od 5 do 20 lat), korzystającym z narzędzi finansowych dostosowanych do potrzeb startupów, od akcji mniejszościowych po obligacje zamienne,
a także zabezpieczenia pożyczki za pomocą poręczenia lub aktywów projektu.

Mogą to być:
- Hipoteka na środkach trwałych, takich jak grunty, zakłady i inne budynki.
- Hipoteka na ruchomościach, takich jak sprzęt, inne aktywa biznesowe.
- Przypisanie twardej waluty spółki i zarobków w walucie krajowej.
W ramach pakietu pożyczki wymagane są typowe kowenanty finansowania projektu.
Takie przymierza, ograniczające zadłużenie i określające określone wskaźniki finansowe
i różne inne kwestie, będą negocjowane.


Inwestujemy kapitał własny o wartości od 2 milionów do 599 milionów USD
Można uwzględnić okresy karencji specyficzne dla projektu.

Pozyczki 1OO% .Krótkie do długoterminowych terminów od 5 do 20 lat.
lub partner udzialowiec w spolce join- venture.


Arabian Capital oferuje zarówno stałe, jak i zmienne stopy procentowe:
Podstawa stałej stopy, powiązana ze zmienną stopą, taką jak LIBOR.
Pełne warunki kredytowania są negocjowane z klientem dla każdego projektu.

Arabian Capital stosuje innowacyjne podejścia i instrumenty
i oczekuje odpowiedniego zwrotu z inwestycji.
Warunki inwestycji Arabian Capital zależą od ryzyka
i potencjalnych zwrotów związanych z każdym projektem.


Głównymi formami bezpośredniego finansowania, które mogą być zapewniane
przez Arabian Capital są pożyczki, kapitał własny i gwarancje.
Pożyczki są dostosowane do konkretnych wymagań projektu.
Podstawą pożyczki jest oczekiwany przepływ środków pieniężnych z projektu
oraz zdolność klienta do spłaty pożyczki w uzgodnionym okresie.
Ryzyko kredytowe może zostać całkowicie przejęte przez Arabian Capital
lub częściowo zsynchronizowane z rynkiem.
Arabian Capital nie wymaga ubezpieczenia od ryzyka politycznego
lub niewymienialności lokalnej waluty.


Inwestycje Arabian Capital w projekty z sektora prywatnego
mogą wynosić od 2 mln do 800 milionów dolarów.


Fundusze / pożyczki Arabian Capital mają wysoką elastyczność,
aby zapewnić profile finansowania / pożyczek dopasowane do potrzeb klienta i projektu.
To podejście określa każdą walutę kredytu i formułę stopy procentowej.


Podstawą pożyczki jest oczekiwany przepływ środków pieniężnych z projektu
oraz zdolność klienta do spłaty pożyczki w uzgodnionym okresie.
Ryzyko kredytowe może być w całości podejmowane przez Arabian Capital
lub może być częściowo zsynchronizowane z rynkiem.

Konkretne propozycje i spotkanie.

Opis szczegółowy

Oferujemy fundusze kapitałowe dla startupów na wczesnym etapie.
Nasze fundusze kapitałowe wynoszą zazwyczaj od 2 mln USD do 800 mln USD.
Dążymy do startupów z dowodem koncepcji, które mają ambicje i potencjał,
aby stać się liderami rynku na swoich rynkach.


Jesteśmy cierpliwym inwestorem (od 5 do 20 lat), korzystającym z narzędzi finansowych dostosowanych do potrzeb startupów, od akcji mniejszościowych po obligacje zamienne,
a także zabezpieczenia pożyczki za pomocą poręczenia lub aktywów projektu.

Mogą to być:
- Hipoteka na środkach trwałych, takich jak grunty, zakłady i inne budynki.
- Hipoteka na ruchomościach, takich jak sprzęt, inne aktywa biznesowe.
- Przypisanie twardej waluty spółki i zarobków w walucie krajowej.
W ramach pakietu pożyczki wymagane są typowe kowenanty finansowania projektu.
Takie przymierza, ograniczające zadłużenie i określające określone wskaźniki finansowe
i różne inne kwestie, będą negocjowane.


Inwestujemy kapitał własny o wartości od 2 milionów do 599 milionów USD
Można uwzględnić okresy karencji specyficzne dla projektu.

Pozyczki 1OO% .Krótkie do długoterminowych terminów od 5 do 20 lat.
lub partner udzialowiec w spolce join- venture.


Arabian Capital oferuje zarówno stałe, jak i zmienne stopy procentowe:
Podstawa stałej stopy, powiązana ze zmienną stopą, taką jak LIBOR.
Pełne warunki kredytowania są negocjowane z klientem dla każdego projektu.

Arabian Capital stosuje innowacyjne podejścia i instrumenty
i oczekuje odpowiedniego zwrotu z inwestycji.
Warunki inwestycji Arabian Capital zależą od ryzyka
i potencjalnych zwrotów związanych z każdym projektem.


Głównymi formami bezpośredniego finansowania, które mogą być zapewniane
przez Arabian Capital są pożyczki, kapitał własny i gwarancje.
Pożyczki są dostosowane do konkretnych wymagań projektu.
Podstawą pożyczki jest oczekiwany przepływ środków pieniężnych z projektu
oraz zdolność klienta do spłaty pożyczki w uzgodnionym okresie.
Ryzyko kredytowe może zostać całkowicie przejęte przez Arabian Capital
lub częściowo zsynchronizowane z rynkiem.
Arabian Capital nie wymaga ubezpieczenia od ryzyka politycznego
lub niewymienialności lokalnej waluty.


Inwestycje Arabian Capital w projekty z sektora prywatnego
mogą wynosić od 2 mln do 800 milionów dolarów.


Fundusze / pożyczki Arabian Capital mają wysoką elastyczność,
aby zapewnić profile finansowania / pożyczek dopasowane do potrzeb klienta i projektu.
To podejście określa każdą walutę kredytu i formułę stopy procentowej.


Podstawą pożyczki jest oczekiwany przepływ środków pieniężnych z projektu
oraz zdolność klienta do spłaty pożyczki w uzgodnionym okresie.
Ryzyko kredytowe może być w całości podejmowane przez Arabian Capital
lub może być częściowo zsynchronizowane z rynkiem.

Konkretne propozycje i spotkanie.

Szczegóły oferty

Wartość: 99999999999 PLN
Branża: Finanse i prawo
Autor oferty: Dane kontaktowe dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Zarejestruj się teraz!
Data dodania: 2019-10-11 10:10:11

« Wróć do listy ofert