Zainwestuję » Pożyczka inwestycyjno-obrotowa na ekspansję zagraniczną – bez kosztów...

Przeznaczenie finansowania
Projekty na rzecz rozwoju działalności gospodarczej Ostatecznego Odbiorcy prowadzonej , bezpośrednio związane z ekspansją zagraniczną Ostatecznego Odbiorcy, tj. umożliwiające osiągnięcie efektu rozwojowego w postaci zwiększenia udziału Ostatecznego Odbiorcy w międzynarodowej wymianie handlowej.
Wielkość pożyczki
a) Od 500 000,00 PLN do 20 000 000,00 PLN
b) Od 20 000 000,01 PLN do …. PLN
Minimalny wkład własny Ostatecznego Odbiorcy
a) 10% wartości pożyczki dla pożyczki do 20 000 000,00 PLN
b) 20% wartości pożyczki dla pożyczki od 20 000 000,01 PLN

Opis szczegółowy

Maksymalny okres spłaty
a) 84 miesiące (7 lat) dla pożyczki do 5 000 000,00 PLN
b) 120 miesięcy (10 lat) dla pożyczki od 5 000 000,01 PLN do 20 000 000,00 PLN
c) 180 miesięcy (15 lat) dla pożyczki od 20 000 000,01 PLN
Maksymalny okres karencji
a) 12 miesięcy dla pożyczki do 5 000 000,00 PLN
b) 18 miesięcy dla pożyczki od 5 000 000,01 PLN do 20 000 000,00 PLN
c) 24 miesiące dla pożyczki od 20 000 000,01 PLN
Brak prowizji za udzielenie pożyczki
Koszt pożyczki – od 1% do 3% w roku
Zabezpieczenie
Minimum 130% wartości pożyczki. Obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Ostatecznego Odbiorcę, opatrzony klauzulą „bez protestu”. Akceptowane również inne przez formy zabezpieczenia pożyczki , takie jak: poręczenie wekslowe , poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa ,gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego , hipoteka , poręczenia , etc… Wymienione powyżej formy zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie.
Sposób wypłaty środków
Pożyczka jest wypłacana w minimum 2 transzach. Maksymalna wysokość pierwszej transzy – 5 000 000,-PLN, ale nie więcej niż 50% wartości pożyczki. Wypłata kolejnej transzy następuje po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Kudaś Czesław
Tel 534 900 004

Szczegóły oferty

Wartość: 3 PLN
Branża: Finanse i prawo
Autor oferty: Dane kontaktowe dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Zarejestruj się teraz!
Data dodania: 2018-04-15 16:49:08

« Wróć do listy ofert