Zainwestuję » Finansowania Projektu zabezpieczonego reasekurowaną polisą ubezpieczeniową....

Finansowania Projektu zabezpieczonego reasekurowaną polisą ubezpieczeniową.
Przystapie do spolki

--- Okres kredytowania: standardowo 10 lat. Może być on krótszy nie mniej jednak niż 5
lat. Wymaga to jednak indywidualnych uzgodnień.
--- Wznowienie: możliwe na następne okresy, lecz wymaga to indywidualnych
uzgodnień.
--- Minimalna kwota aplikacji: 10 mln USD ---Maksymalna kwota aplikacji: 50 mln USD
--- Karencja: 2 lata. Odsetki za okres karencji wbudowane w kwotę kapitału.
--- Nominalne oprocentowanie: jednoroczny LIBOR dla USD plus marża 3,5%.
--- Koszty wstępne: Składka ubezpieczeniowa za polisę i reasekurację oraz opłaty
prawne, bankowe i administracyjne, muszą być wpłacone z góry po sformalizowaniu
transakcji lecz przed wypłatą kredytu. Od Klienta Koszty wstępne: Składka ubezpieczeniowa za polisę i reasekurację oraz opłaty
prawne, bankowe i administracyjne, muszą być wpłacone z góry po sformalizowaniu
transakcji lecz przed wypłatą kredytu. Od Klienta wymagane jest złożenie depozytu
pokrywającego część składki. Pozostała jej część pokryta zostaje przez aranżera i
potrącona przy wypłacie kredytu.
--- Płatność odsetek: kwartalnie po zakończeniu okresu karencji.
--- Spłata kapitału: na koniec okresu kredytowania wraz z odsetkami za okres karencji.
--- Zabezpieczenie: Weksel Własny Firmy.
--- Wkład własny Klienta: nie więcej niż 1,00% od kwoty aplikacji
--- Aplikacja: Aby móc zainicjować proces, Klient musi złożyć:
Skrócony Opis Projektu
List przewodni określający kwotę aplikacji,
Potwierdzenie posiadania wkładu własnego, którego kwota kalkulowana jest indywidualnie po wstępnej ocenie projektu.

Proces zajmuje około od 2 tygodni do 2 miesięcy od daty sformalizowania transakcji.
Skrócony Opis Projektu przygotowany musi być w języku angielskim oraz komplet dokumentacji
Jeśli Klient nie ma przygotowanego Projektu lub nie ma firmy, która w możliwie krótkim czasie może przygotować taki Projekt --- moge pomoc


Mozliwe tez inne korzystne zagraniczne finansowania od inwestorow prywatnych,
grup kapitalowych roznych projektow na nowa spolke celowa
Doradze pomoge rozne zagraniczne kontakty finansowe


Konkretne propozycje kontakt telefoniczny i osobisty

Szczegóły oferty

Wartość: 999999999 PLN
Branża: Finanse i prawo
Autor oferty: Dane kontaktowe dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Zarejestruj się teraz!
Data dodania: 2018-01-06 18:37:36

« Wróć do listy ofert