Przepis na dobry biznes plan - Metoda PEST

Data publikacji: 2012-12-10 10:55:21

         Każde przedsiębiorstwo w pewnym etapie swojego istnienia stoi przed ważnymi pytaniami dotyczącymi dalszego sposobu funkcjonowania, pozycji na rynku, szans, jakie przed nim stoją oraz strategii na następne lata, która pozwoli przetrwać, rozwinąć się i sprawić, że firma będzie przynosiła satysfakcjonujące zyski. Do dalszego rozwoju firmy niewątpliwie potrzebne są inwestycje, które wymagają nierzadko dużego kapitału. Jednym z kilku rozwiązań tego problemu są aniołowie biznesu, którzy wykładają pieniądze na dane przedsięwzięcie z nadzieją na wysoką stopę zwrotu. Czy osoba z dużym kapitałem przeznaczonym na inwestycje jest skłonna wyłożyć pieniądze na każdy biznes? Oczywiście nie! W każdym bądź razie założenie, że skoro w tej chwili, we wczesnym etapie funkcjonowania firmie wiedzie się dobrze, może nie wystarczyć.

         Z pomocą przychodzą znane i stosunkowo proste metody badania i analizy rynku oraz najbliższego otoczenia firmy, które pozwalają stworzyć strategię działania dla swojego przedsiębiorstwa. Aniołowie biznesu analizując biznes plan interesują się tym, jaką strategię obrał jego autor, gdzie i w jakim czasie widzi szansę na zyski. Bez klarownej wizji na pewno nie zainwestuje.

         Mamy pomysł na biznes lub też firmę w początkowej fazie istnienia, jednak nie mamy dobrego biznesplanu, który wskazałby kierunek, którym należy podążać. Od czego więc zacząć? W tym artykule proponujemy metodę PEST, od której należy zacząć przed rozpoczęciem analizy SWOT czy 5 sił Portera. Jest to narzędzie, dzięki któremu  możemy zbadać makrootoczenie przedsiębiorstwa, określić i przeanalizować sfery otoczenia organizacji, które mogą mieć istotny wpływ na działanie przedsiębiorstwa oraz wybór jego strategii działania.

         Genezą nazwy metody PEST są skróty segmentów, na które dzielimy otoczenie, po to, aby łatwiej było przeprowadzić analizę. Są to następujące otoczenia:

- P (Political) – Polityczno- prawne;

- E (Economic) – Ekonomiczne / Gospodarcze;

- S (Social) – Socjokulturowe;

- T (Technological) – Technologiczne.

         Odpowiednie użycie tej metody pomaga wykorzystać pojawiające się szanse, dając możliwość dopasowania działań w taki sposób, aby uwzględniały one wpływy
z otoczenia i powodowały prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

         Na początek należy wypisać wszelkie istotne czynniki należące do poszczególnych segmentów. Trzeba pamiętać i wziąć pod uwagę fakt, że segmenty zachodzą na siebie. Niektóre elementy mogą jednocześnie wpływać na elementy z innej grupy, a jednoczenie mogą być pod wpływem zupełnie innych elementów, co jest oczywiste patrząc chociażby na nazwy segmentów.

         Pomocna w wyznaczeniu czynników może okazać się poniższa tabela, jako punkt wyjścia. W zależności od specyfiki branży oraz samej organizacji, lista powinna być rozszerzona o istotne czynniki.
 

Zbiór czynników w poszczególnych segmentach analizy PEST

 

   Otoczenie polityczne

   Otoczenie ekonomiczne

•      Decyzje partii politycznych i sojuszy dotyczące blokad w handlu na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim

•      Ustawodawstwo, np. podatkowe lub prawa pracy

•      Relacje między rządem a organizacją (możliwość oddziaływania i kształtowania elementów strategii organizacji)

•      Państwowa własność przemysłu oraz stosunek do monopoli i konkurencji

•      Wolność mediów

 

•      Całkowite PKB I PKB na mieszkańca

•      Inflacja

•      Wydatki konsumentów i dochody netto

•      Stopa procentowa

•      Fluktuacje walutowe i kursy wymiany walut

•      Inwestycje rządowe, kapitał prywatny, inwestycje zagraniczne

•      Cykliczność

•      Bezrobocie

•      Koszty energii, transportu, komunikacji, materiałów produkcyjnych

•      Dostępność kredytów

   Otoczenie socjokulturowe

   Otoczenie technologiczna

 

 

•      Zmiany w wartościach i kulturze

•      Zmiany stylu życia

•      Nastawienie do pracy i wolnego czasu

•      Problem ochrony środowiska

•      Edukacja i zdrowie

•      Zmiany demograficzne

•      Podział dochodu

•      Wpływ Internetu

 

 

 

•      Rządowa i unijna polityka inwestycyjna

•      Zidentyfikowane nowe inicjatywy badawcze

•      Nowe patenty i produkty

•      Szybkość, gotowość do zmian i adaptowania nowej technologii

•      Poziom nakładów na B + R przez konkurencję

•      Rozwój w teoretycznie niepowiązanych gałęziach przemysłu

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 73 oraz J. Jóźwiak, Analiza PEST – uświadom sobie działanie otaczających Cię sił., http://www.alfabetsukcesu.pl/rozwoj-osobisty/samoswiadomosc/analiza-pest-uswiadom-sobie-dzialanie-otaczajacych-cie-sil/ , (15.11.2012).

 

         Kolejnym krokiem jest ustalenie jaki wpływ ma każdy czynnik na organizację i jej funkcjonowanie. Aby rozwiązać to zadanie należy odpowiadać na następujące pytania: „Które z czynników opisujących poszczególne segmenty otoczenia oddziałują na organizację? Które z wymienionych czynników są szczególnie istotne obecnie, a które będą ważne w ciągu następnych kilku lat?”. Warto określić dokładnie ilu lat, ponieważ będzie to punkt odniesienia do skuteczności podjętej strategii na podstawie tej metody.

         Na koniec należy ustalić które czynniki są najbardziej istotne z punktu widzenia organizacji oraz przewidzieć skutki, jakie niosą ze sobą te czynniki. Dzięki tej metodzie przedsiębiorstwo dowiaduje się jak otoczenie może wpłynąć na jej funkcjonowanie, czy są elementy otoczenia, które mogą mieć na tyle istotny wpływ, że organizacja będzie zmuszona zmienić swoje działania, które doprowadzą do strat. Firma może dostosować swoje działania w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenia z niezależnych od siebie czynników, a zmaksymalizować pozytywne, które mogą przynieść wiele korzyści. Metoda PEST pomaga uświadomić sobie, co lub kto pozwoli rozwinąć skrzydła, a co lub kto może je podciąć. Dzięki niej łatwiej będzie przejść do kolejnych metod oceny własnego przedsiębiorstwa, o których niebawem napiszemy.

Zespół Symultana

 

Opracowano na podstawie:

1. http://www.alfabetsukcesu.pl/rozwoj-osobisty/samoswiadomosc/analiza-pest-uswiadom-sobie-dzialanie-otaczajacych-cie-sil/

2. M. Ksiądzyna, Analiza PEST, http://www.topmenedzer.pl/2008/08/analiza-pest/,

3. K. Obłój, Strategia organizacji

« Wróć do listy artykułów