”BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

Data publikacji: 2011-03-01 14:24:06

16 marca 2011 r.

Pałac Lubomirskich - siedziba Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

Zapraszamy do udziału w Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”.

Jest to druga już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z przedsiębiorstwami doświadczonymi w  tej dziedzinie i oferującymi konkretne rozwiązania inwestorom.

Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii np. właśnie na rzecz biogazu, który jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem ze strony Polskich inwestorów i przedsiębiorstw.

Dzieje się tak za sprawą obecnej sytuacji ekonomicznej, która stawia nowe wyzwania w zakresie ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, przede wszystkim kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Wiążę się to ze znacznym wzrostem cen za energię - nośniki energii drożeją zatrważająco szybko, w najbliższym czasie spodziewane są kolejne podwyżki.

Niezbędnym staje się sięgnięcie do nowych rozwiązań technicznych, skorzystanie

z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Główne zagadnienia:

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020

Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z budową biogazowni

Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne

Krajowe i unijne mechanizmy dofinansowania budowy biogazowni

Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w biogazownie

Rozwiązania kontenerowe agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem

Przegląd surowców do produkcji biogaz

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i ich przełożenie na parametry biotechnologiczne fermentacji metanowej

Jak skutecznie przeprowadzić inwestycję w biogazownię? Prezentacja biogazowni w Liszkowie

 

Sprawozdanie z pierwszej edycji konferencji:

http://www.progressgroup.pl/content/view/103/14/

cena:

100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 2 marca 2011 r.

150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 2 marca 2011 r.

Dodatkowe informacji na temat konferencji można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo:

tel.: (22) 750 25 93

biuro@progressgroup.pl

www.progressgroup.pl

PARTNERZY MERYTORYCZNI

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Cost Cutters Sp. z o.o., Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o..

SPONSORZY

KWE -Technika Energetyczna  Sp. z o.o., Grundfos Pompy Sp. z o.o., Thermaflex Izolacji Sp. z o. o.
 

PARTNERZY HONOROWI

Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rynku Energii S.A., Polskie Stowarzyszenie Biogazu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM

« Wróć do listy artykułów